Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thừa Thiên Huế


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,740
Dung lượng: 2.2MB
Số lần xem: 3,015
Thừa Thiên Huế
Dung lượng: 2.2MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
33 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33001 THPT  Chuyên Quốc Học                   767            20.28
112 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33010 Khối chuyên ĐHKH Huế                   101            17.57
153 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33003 THPT Nguyễn Huệ                1,003            16.96
204 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33002 THPT Hai Bà Trưng                   993            16.31
456 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33016 THPT Phan Đăng Lưu                   856            14.94
505 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33031 THPT Vinh Xuân                   315            14.76
542 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33014 THPT Nguyễn Chí Thanh                   709            14.63
553 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33015 THPT Đặng Huy Trứ                   852            14.59
786 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33021 THPT Vinh Lộc                   369            13.86
821 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33013 THPT Nguyễn Đình Chiểu                   367            13.74
856 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33020 THPT An Lương Đông                   631            13.64
865 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33008 THPT Hoá Châu                   297            13.59
940 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33006 Phổ thông  Huế Star                      33            13.37
1030 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33007 THPT Nguyễn Trường Tộ                   621            13.12
1038 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33018 THPT Hương Thủy                   518            13.10
1078 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33037 THPT Trần Văn Kỷ                   309            12.99
1091 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33044 THPT Tố Hữu                   254            12.96
1094 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33019 THPT Phú Bài                   579            12.96
1099 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33004 THPT Gia Hội                   789            12.95
1120 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33011 THPT Phong Điền                   312            12.91
1142 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33026 THPT Thừa Lưu                   224            12.85
1195 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33047 THPT Hà Trung                   171            12.74
1247 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33012 THPT Tam Giang                   299            12.65
1251 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33023 THPT Nam Đông                   174            12.64
1325 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33027 THPT Hương Vinh                   486            12.45
1361 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33022 THPT Phú Lộc                   297            12.33
1475 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33030 THPT Bình Điền                   141            12.06
1515 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33042 THPT Cao Thắng                   427            11.96
1700 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33041 THPT Hương Trà                   308            11.48
1719 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33017 THPT Nguyễn Sinh Cung                   311            11.44
1799 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân                   440            11.22
1907 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33035 THPT Thuận An                   431            10.85
1922 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn                   404            10.80
2128 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33025 THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh                      98            10.12
2196 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33043 THPT Hương Giang                      40               9.88
2261 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33024 THPT A Lưới                   209               9.60
2262 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33049 TTGDTX Quảng Điền                   142               9.60
2278 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33009 TT GDTX TP Huế                      94               9.52
2311 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33038 THPT DL Trần Hưng Đạo                   124               9.42
2353 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33036 THPT Chi Lăng                      41               9.24
2364 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33051 TTGDTX  Hương Thủy                      33               9.20
2431 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33050 TTGDTX  Phú Vang                      38               8.90
2569 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33039 THPT Hương Lâm                      69               7.61
2576 Tỉnh Thừa thiên-Huế 33040 THPT Hồng Vân                      31               7.40
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo