Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiền Giang


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,734
Dung lượng: 2MB
Số lần xem: 2,960
Tiền Giang
Dung lượng: 2MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
37 Tỉnh Tiền Giang 53016 THPT Chuyên TG                   398            20.19
130 Tỉnh Tiền Giang 53015 THPT Nguyễn Đình Chiểu                   930            17.35
208 Tỉnh Tiền Giang 53025 THPT Trương Định                   759            16.30
233 Tỉnh Tiền Giang 53001 THPT Cái Bè                   816            16.06
275 Tỉnh Tiền Giang 53019 THPT Chợ Gạo                   960            15.83
286 Tỉnh Tiền Giang 53028 THPT Gò Công Đông                   654            15.76
309 Tỉnh Tiền Giang 53010 THPT Tân Hiệp                   522            15.67
321 Tỉnh Tiền Giang 53006 THPT Đốc Binh Kiều                   795            15.61
343 Tỉnh Tiền Giang 53022 THPT Vĩnh Bình                   792            15.47
402 Tỉnh Tiền Giang 53032 THPT Bình Đông                   210            15.20
475 Tỉnh Tiền Giang 53054 THPT Ngô Văn Nhạc                      62            14.87
503 Tỉnh Tiền Giang 53011 THPT Vĩnh Kim                   640            14.76
566 Tỉnh Tiền Giang 53002 THPT Phạm Thành Trung                   613            14.54
757 Tỉnh Tiền Giang 53007 THPT Lưu Tấn Phát                   484            13.95
817 Tỉnh Tiền Giang 53034 THPT Phú Thạnh                   117            13.75
894 Tỉnh Tiền Giang 53008 THPT Mỹ Phước Tây                   287            13.49
914 Tỉnh Tiền Giang 53027 THPT Nguyễn Văn Côn                   440            13.44
975 Tỉnh Tiền Giang 53030 THPT Nguyễn Văn Tiếp                   237            13.27
989 Tỉnh Tiền Giang 53012 THPT Dưỡng Điềm                   332            13.24
994 Tỉnh Tiền Giang 53020 THPT Thủ Khoa Huân                   374            13.22
1054 Tỉnh Tiền Giang 53017 THPT Trần Hưng Đạo                   587            13.05
1057 Tỉnh Tiền Giang 53029 THPT Tân Phước                   145            13.05
1081 Tỉnh Tiền Giang 53031 THPT Phan Việt Thống                   281            12.98
1134 Tỉnh Tiền Giang 53045 THPT Phước Thạnh                   148            12.87
1171 Tỉnh Tiền Giang 53033 THPT Bình Phục Nhứt                   254            12.79
1224 Tỉnh Tiền Giang 53003 THPT Thiên Hộ Dương                   363            12.69
1302 Tỉnh Tiền Giang 53023 THPT Long Bình                   180            12.51
1758 Tỉnh Tiền Giang 53005 THPT  Lê Thanh Hiền                   228            11.32
1795 Tỉnh Tiền Giang 53014 THPT Rạch Gầm-Xoài Mút                   144            11.23
1801 Tỉnh Tiền Giang 53026 THPT Gò Công                   178            11.22
1873 Tỉnh Tiền Giang 53009 THPT  Tứ Kiệt                   179            10.95
1877 Tỉnh Tiền Giang 53021 THPT  Trần Văn Hoài                   250            10.94
1879 Tỉnh Tiền Giang 53004 THPT Huỳnh Văn Sâm                   221            10.93
1932 Tỉnh Tiền Giang 53018 THPT  Âp Bắc                   122            10.78
1968 Tỉnh Tiền Giang 53013 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa                   135            10.68
2243 Tỉnh Tiền Giang 53024 THPT  Nguyễn Văn Thìn                      84               9.68
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo