Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Trà Vinh


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,798
Dung lượng: 968.1kB
Số lần xem: 3,065
Trà Vinh
Dung lượng: 968.1kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
54 Tỉnh Trà Vinh 58012 THPT Chuyên                   273            19.36
445 Tỉnh Trà Vinh 58041 THCS-THPT Dân Tộc Nội Trú H. Trà Cú                      50            15.00
1096 Tỉnh Trà Vinh 58001  THPT Phạm Thái Bường                   620            12.96
1122 Tỉnh Trà Vinh 58009 THPT Dương Quang Đông                   389            12.90
1153 Tỉnh Trà Vinh 58010 THPT Duyên Hải                   204            12.83
1162 Tỉnh Trà Vinh 58011 THPT Dân Tộc Nội Trú tỉnh Trà Vinh                   191            12.81
1174 Tỉnh Trà Vinh 58002 THPT Nguyễn Đáng                   460            12.79
1191 Tỉnh Trà Vinh 58022 THPT Cầu Ngang A                   162            12.75
1342 Tỉnh Trà Vinh 58006 THPT Vũ Đình Liệu                   225            12.41
1353 Tỉnh Trà Vinh 58007 THPT Trà Cú                   187            12.36
1407 Tỉnh Trà Vinh 58026 THPT Tập Sơn                   255            12.21
1426 Tỉnh Trà Vinh 58014 THPT Hồ Thị Nhâm                      87            12.18
1440 Tỉnh Trà Vinh 58015 THPT Tân An                   161            12.14
1442 Tỉnh Trà Vinh 58019 THPT Cầu Quan                      90            12.14
1446 Tỉnh Trà Vinh 58004 THPT Cầu Kè                   219            12.13
1461 Tỉnh Trà Vinh 58029 THPT Long Khánh                   101            12.09
1506 Tỉnh Trà Vinh 58020 THPT Bùi Hữu Nghĩa                      52            11.98
1510 Tỉnh Trà Vinh 58005 THPT Tiểu Cần                   219            11.97
1676 Tỉnh Trà Vinh 58031 THPT Hiếu Tử                      78            11.56
1685 Tỉnh Trà Vinh 58021 THPT Hòa Minh                   122            11.53
1692 Tỉnh Trà Vinh 58034 THPT Long Hữu                   145            11.51
1714 Tỉnh Trà Vinh 58035 THPT Tam Ngãi                      63            11.46
1774 Tỉnh Trà Vinh 58008 THPT Đại An                   154            11.29
1797 Tỉnh Trà Vinh 58025 THPT Phong Phú                   123            11.23
1838 Tỉnh Trà Vinh 58003 THPT Nguyễn Văn Hai                   278            11.12
1846 Tỉnh Trà Vinh 58023 THPT Cầu Ngang B                   141            11.09
1914 Tỉnh Trà Vinh 58017 THPT Thành Phố Trà Vinh                   304            10.83
2001 Tỉnh Trà Vinh 58033 THPT Đôn Châu                      81            10.56
2022 Tỉnh Trà Vinh 58040 Trường THPT Lương Hòa A                      67            10.50
2056 Tỉnh Trà Vinh 58030 THPT Hòa Lợi                   115            10.39
2084 Tỉnh Trà Vinh 58018 THPT Long Hiệp                   122            10.31
2121 Tỉnh Trà Vinh 58032 THPT Nhị Trường                   173            10.14
2178 Tỉnh Trà Vinh 58024 THPT Hàm Giang                      40               9.95
2346 Tỉnh Trà Vinh 58042 TT GDTX-DN H. Duyên Hải                      32               9.30
2514 Tỉnh Trà Vinh 58013 TT GDTX – DN H. Càng Long                      47               8.32
2554 Tỉnh Trà Vinh 58016 TT GDTX-HNDN H. Trà Cú,Tp. Trà Vinh                      88               7.82
2570 Tỉnh Trà Vinh 58038 TT GDTX-HNDN H. Trà Cú                      62               7.60
2580 Tỉnh Trà Vinh 58037 TT GDTX- DN H. Cầu Ngang                      34               7.10
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo