Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tuyên Quang


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,852
Dung lượng: 660.7kB
Số lần xem: 3,169
Tuyên Quang
Dung lượng: 660.7kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
115 Tỉnh Tuyên Quang 9009 THPT Chuyên tỉnh                   415            17.53
1000 Tỉnh Tuyên Quang 9008 Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ                   143            13.20
1218 Tỉnh Tuyên Quang 9018 THPT Chiêm Hóa                   176            12.70
1294 Tỉnh Tuyên Quang 9022 THPT Đầm Hồng                      73            12.53
1328 Tỉnh Tuyên Quang 9030 THPT Tháng 10                      77            12.44
1516 Tỉnh Tuyên Quang 9032 THPT Kim Xuyên                   157            11.96
1577 Tỉnh Tuyên Quang 9019 THPT Kim Bình                      74            11.82
1580 Tỉnh Tuyên Quang 9031 THPT Sơn Dương                   236            11.82
1593 Tỉnh Tuyên Quang 9036 THPT Sơn Nam                   131            11.80
1800 Tỉnh Tuyên Quang 9033 THPT ATK Tân Trào                      61            11.22
1832 Tỉnh Tuyên Quang 9024 THPT Hàm Yên                   238            11.12
1835 Tỉnh Tuyên Quang 9011 THPT ỷ La                   151            11.12
1839 Tỉnh Tuyên Quang 9025 THPT Phù Lưu                      84            11.11
1861 Tỉnh Tuyên Quang 9023 THPT Hòa Phú                      40            11.02
1881 Tỉnh Tuyên Quang 9034 THPT Đông Thọ                      44            10.93
1911 Tỉnh Tuyên Quang 9012 THPT Nguyễn Văn Huyên                   244            10.83
1941 Tỉnh Tuyên Quang 9035 THPT Kháng Nhật                      46            10.76
1951 Tỉnh Tuyên Quang 9028 THPT Trung Sơn                      39            10.72
1966 Tỉnh Tuyên Quang 9013 THPT Sông Lô                   126            10.68
1969 Tỉnh Tuyên Quang 9026 THPT Thái Hòa                   130            10.67
1978 Tỉnh Tuyên Quang 9010 THPT Tân Trào                   367            10.64
2046 Tỉnh Tuyên Quang 9027 THPT Xuân Huy                   138            10.44
2153 Tỉnh Tuyên Quang 9020 THPT Minh Quang                   108            10.04
2192 Tỉnh Tuyên Quang 9021 THPT Hà Lang                      71               9.88
2233 Tỉnh Tuyên Quang 9029 THPT Xuân Vân                      49               9.72
2299 Tỉnh Tuyên Quang 9015 THPT Thượng Lâm                      53               9.45
2312 Tỉnh Tuyên Quang 9016 THPT Na Hang                   104               9.42
2429 Tỉnh Tuyên Quang 9017 THPT Yên Hoa                      75               8.91
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo