Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vĩnh Long


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,773
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 2,911
Vĩnh Long
Dung lượng: 1.3MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
57 Tỉnh Vĩnh Long 57015 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm                   640            19.21
526 Tỉnh Vĩnh Long 57001 THPT Lưu Văn Liệt                   805            14.69
565 Tỉnh Vĩnh Long 57005 THPT Mang Thít                   423            14.54
742 Tỉnh Vĩnh Long 57013 THPT Trà Ôn                   509            14.00
744 Tỉnh Vĩnh Long 57025 THPT Tân Lược                   316            13.99
771 Tỉnh Vĩnh Long 57028 THPT Phan Văn Hòa                   261            13.91
775 Tỉnh Vĩnh Long 57009 THPT Bình Minh                   791            13.89
874 Tỉnh Vĩnh Long 57011 THPT Trần Đại Nghĩa                   420            13.56
912 Tỉnh Vĩnh Long 57007 THPT Võ Văn Kiệt                   557            13.44
1016 Tỉnh Vĩnh Long 57031 THPT Hiếu Nhơn                   192            13.15
1042 Tỉnh Vĩnh Long 57014 THPT Hựu Thành                   209            13.09
1066 Tỉnh Vĩnh Long 57008 THPT Hiếu Phụng                   281            13.01
1086 Tỉnh Vĩnh Long 57004 THPT Phạm Hùng                   426            12.97
1088 Tỉnh Vĩnh Long 57023 THPT Mỹ Phước                   107            12.96
1112 Tỉnh Vĩnh Long 57029 THPT Phú Quới                   210            12.93
1152 Tỉnh Vĩnh Long 57030 THPT Hoà Bình                   260            12.83
1160 Tỉnh Vĩnh Long 57012 THPT Long Phú                   190            12.81
1282 Tỉnh Vĩnh Long 57002 THPT Nguyễn Thông                   482            12.57
1334 Tỉnh Vĩnh Long 57027 THPT Phú Thịnh                   180            12.42
1364 Tỉnh Vĩnh Long 57020 THPT Vĩnh Xuân                   466            12.33
1410 Tỉnh Vĩnh Long 57041 THPT Hòa Ninh                      67            12.21
1500 Tỉnh Vĩnh Long 57026 THPT Dân Tộc Nội Trú                      70            12.00
1553 Tỉnh Vĩnh Long 57039 THPT Mỹ Thuận                   137            11.88
1661 Tỉnh Vĩnh Long 57010 THPT Tân Quới                   261            11.60
1948 Tỉnh Vĩnh Long 57003 THPT Vĩnh Long                   298            10.74
2051 Tỉnh Vĩnh Long 57024 THPT Trưng Vương                      92            10.42
2257 Tỉnh Vĩnh Long 57022 THPT Nguyễn Hiếu Tự                      98               9.64
2317 Tỉnh Vĩnh Long 57019 THPT Lê Thanh Mừng                      70               9.39
2333 Tỉnh Vĩnh Long 57032 TT.GDTX TP Vĩnh Long                      38               9.35
2393 Tỉnh Vĩnh Long 57006 THPT Nguyễn Văn Thiệt                      58               9.07
2396 Tỉnh Vĩnh Long 57018 THPT  Tam Bình                      37               9.05
2413 Tỉnh Vĩnh Long 57021 THPT Hoàng Thái Hiếu                      71               9.00
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo