Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vĩnh Phúc


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,813
Dung lượng: 744.3kB
Số lần xem: 2,979
Vĩnh Phúc
Dung lượng: 744.3kB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
8 Tỉnh Vĩnh Phúc 16012 THPT Chuyên Vĩnh Phúc                   425            21.53
68 Tỉnh Vĩnh Phúc 16082 THPT Hai Bà Trưng                   245            18.64
70 Tỉnh Vĩnh Phúc 16072 THPT Bình Sơn                   165            18.59
75 Tỉnh Vĩnh Phúc 16051 THPT Yên Lạc                   554            18.52
85 Tỉnh Vĩnh Phúc 16041 THPT Lê Xoay                   549            18.12
121 Tỉnh Vĩnh Phúc 16042 THPT Ng Viết Xuân                   228            17.46
138 Tỉnh Vĩnh Phúc 16011 THPT Trần Phú                   575            17.21
172 Tỉnh Vĩnh Phúc 16031 THPT Ngô Gia Tự                   503            16.70
192 Tỉnh Vĩnh Phúc 16043 THPT Đội Cấn                   310            16.43
239 Tỉnh Vĩnh Phúc 16021 THPT Tam Dương                   299            16.02
240 Tỉnh Vĩnh Phúc 16052 THPT Yên Lạc 2                   368            16.00
246 Tỉnh Vĩnh Phúc 16061 THPT Bình Xuyên                   384            15.97
331 Tỉnh Vĩnh Phúc 16083 THPT Xuân Hòa                   355            15.53
345 Tỉnh Vĩnh Phúc 16062 THPT Quang Hà                      89            15.46
347 Tỉnh Vĩnh Phúc 16091 THPT Tam Đảo                   114            15.44
428 Tỉnh Vĩnh Phúc 16014 THPT Vĩnh Yên                   194            15.06
453 Tỉnh Vĩnh Phúc 16032 THPT Liễn Sơn                   190            14.96
485 Tỉnh Vĩnh Phúc 16071 THPT Sáng Sơn                   151            14.85
531 Tỉnh Vĩnh Phúc 16093 THPT Tam Đảo 2                      85            14.66
540 Tỉnh Vĩnh Phúc 16034 THPT TrầnNguyên Hãn                   133            14.63
588 Tỉnh Vĩnh Phúc 16055 THPT Đồng Đậu                   156            14.46
614 Tỉnh Vĩnh Phúc 16015 THPT DTNT Tỉnh                   113            14.38
655 Tỉnh Vĩnh Phúc 16024 THPT Tam Dương 2                      50            14.25
690 Tỉnh Vĩnh Phúc 16081 THPT Bến Tre                   226            14.15
714 Tỉnh Vĩnh Phúc 16016 THPT Nguyễn Thái Học                   162            14.06
919 Tỉnh Vĩnh Phúc 16053 THPT Phạm Công Bình                      59            13.42
1176 Tỉnh Vĩnh Phúc 16085 THPT Phúc Yên                      95            12.78
1184 Tỉnh Vĩnh Phúc 16045 THPT  Vĩnh Tường                   157            12.76
1196 Tỉnh Vĩnh Phúc 16063 THPT Võ Thị Sáu                      77            12.74
1276 Tỉnh Vĩnh Phúc 16039 THPT Văn Quán                      46            12.59
1330 Tỉnh Vĩnh Phúc 16073 THPT Sông Lô                      59            12.43
1570 Tỉnh Vĩnh Phúc 16035 THPT Triệu Thái                      54            11.83
1837 Tỉnh Vĩnh Phúc 16023 THPT Trần Hưng Đạo                      39            11.12
1965 Tỉnh Vĩnh Phúc 16047 THPT Hồ Xuân Hương                      41            10.68
2003 Tỉnh Vĩnh Phúc 16046 THPT Nguyễn Thị Giang                      43            10.55
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo