Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Cần Thơ


người gửi edunet8
10-14-2014

Số lần tải: 1,831
Dung lượng: 1.5MB
Số lần xem: 3,260
Cần Thơ
Dung lượng: 1.5MB

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D 
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
42 TP Cần Thơ 55013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng                   474            19.71
226 TP Cần Thơ 55002 THPT Châu Văn Liêm                1,111            16.14
520 TP Cần Thơ 55060 TH, THCS và THPT Quốc Văn                      88            14.71
723 TP Cần Thơ 55035 THPT Thạnh An                   769            14.03
895 TP Cần Thơ 55032 THPT Hà Huy Giáp                   389            13.49
918 TP Cần Thơ 55041 THPT Thuận Hưng                   315            13.43
1052 TP Cần Thơ 55012 THPT Bùi  Hữu Nghĩa                   755            13.06
1103 TP Cần Thơ 55059 THCS và THPT Trường Xuân                      96            12.94
1169 TP Cần Thơ 55039 THPT Thốt Nốt                   893            12.79
1252 TP Cần Thơ 55045 THPT Vĩnh Thạnh                   272            12.64
1295 TP Cần Thơ 55021 THPT Lưu Hữu Phước                   581            12.53
1308 TP Cần Thơ 55018 THPT Nguyễn Việt Dũng                   394            12.49
1326 TP Cần Thơ 55022 THPT Thới Long                   255            12.44
1347 TP Cần Thơ 55040 THPT Trung An                   366            12.38
1368 TP Cần Thơ 55014 THPT Bình Thủy                   298            12.33
1374 TP Cần Thơ 55028 THPT Phan Văn Trị                   546            12.31
1380 TP Cần Thơ 55003 THPT Nguyễn Việt Hồng                   783            12.29
1451 TP Cần Thơ 55023 THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng                   112            12.12
1540 TP Cần Thơ 55015 THPT Trần Đại Nghĩa                   449            11.91
1611 TP Cần Thơ 55031 THPT Thới Lai                   464            11.75
1709 TP Cần Thơ 55004 THPT Phan Ngọc Hiển                   844            11.46
1983 TP Cần Thơ 55025 THPT Lương Định Của                   211            10.63
2009 TP Cần Thơ 55058 THPT Giai Xuân                   150            10.54
2133 TP Cần Thơ 55006 THPT  Nguyễn Bỉnh Khiêm                   133            10.11
2339 TP Cần Thơ 55008 TT GDTX  Ninh Kiều                      65               9.33
2517 TP Cần Thơ 55042 TTGDTX Thốt Nốt                      33               8.30
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo