Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bài giảng về thư viện điện tử - số


người gửi edunet
10-15-2014

Số lần tải: 2,273
Dung lượng: 7.7MB
Số lần xem: 7,273
Bài giảng về thư viện điện tử - số
Dung lượng: 7.7MB

Cục CNTT tran trọng giới thiệu

Bài giảng về thư viện điện tử và thư viện số của giảng viên đại học Đỗ Quang Vinh.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo