Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EBOOK MAESTRO


người gửi edunet
10-15-2014

Số lần tải: 2,198
Dung lượng: 820.6kB
Số lần xem: 3,597
Hướng dẫn sử dụng phần mềm EBOOK MAESTRO
Dung lượng: 820.6kB
Xếp trong:

Cục CNTT giới thiệu tài liệu hướng dẫn và sử dụng   EBOOK MAESTRO

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo