Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

website Học liệu các môn học: education.com


người gửi edunet
10-15-2014

Số lần tải: 2,809
Dung lượng: 140.3kB
Số lần xem: 7,819
website Học liệu các môn học: education.com
Dung lượng: 140.3kB
Xếp trong:

Đây là một website tham khảo hữu ích.

Giáo viên có thể tìm thấy học liệu dạy môn toán của tất cả các khối lớp như là một thí dụ.

Có thể khai thác nhiều môn khác.

Giáo viên hãy chủ động tích cực khai thác nguồn học liệu này.

 

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo