Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Học toán với https://splashmath.com


người gửi edunet
10-15-2014

Số lần tải: 3,077
Dung lượng: 44.9kB
Số lần xem: 7,881
Học toán với https://splashmath.com
Dung lượng: 44.9kB

Cục CNTT tran trọng giới thiệu:

https://splashmath.com/math-skills/first-grade

Giáo viên, phụ huynh hãy tranh thủ khai thác website này để đổi mới căn bản cách dạy toán

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo