Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tổng hợp phổ điểm thi 3 chung 2008-2012


người gửi edunet
10-17-2014

Số lần tải: 2,810
Dung lượng: 1MB
Số lần xem: 5,873
Tổng hợp phổ điểm thi 3 chung 2008-2012
Dung lượng: 1MB

Đây là bảng tổng hợp phổ điểm các môn thi 3 chung từ năm 2008 đến 2012.

Hữu ích cho các nhà nghiên cứu, phân tích và quản lý giáo dục.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo