Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Điện toán Đám mây là gì?


người gửi edunet
10-26-2014

Số lần tải: 2,175
Số lần xem: 3,761
Điện toán Đám mây là gì?

Điện toán Đám mây là gì?

 Điện toán Đám mây là gì?

Điện toán Đám mây là gì? Dùng Điện toán Đám mây có lợi ích gì không? Hiện nay Điện toán Đám mây có được sử dụng phổ biến không? Bài này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát nhất về Điện toán Đám mây bằng những hình ảnh sinh động và dễ hiểu.

what is cloud computing  vne lq e1397796786366 Điện toán Đám mây là gì?

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo