Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tham khảo Bộ trộn video mixer dùng quay bài giảng lớp học


người gửi edunet
11-05-2014

Số lần tải: 2,620
Số lần xem: 5,071
Tham khảo Bộ trộn video mixer dùng quay bài giảng lớp học
Xếp trong: ,

Tham khảo các loại bộ trộn video.

Mục đích: Có thể dùng trong phòng quay video lớp học e-Learning

 

item
Edirol Roland V-4 Four Channel Video Mixer Switcher V4
8.657.103 VNĐ
0 Lượt
0ngày19:57:45
item
Roland VR-3EX SD/HD All-in-One Audio Video Mixer with USB Streaming
33.532.714 VNĐ
52,216,000 VNĐ
0 Lượt
2ngày10:0:48
item
Roland V-4ex 4 Channel Video Mixer
21.892.273 VNĐ
7 Lượt
3ngày18:58:37
item
Roland V-4 Four Channel Video Mixer Switcher V4
1.152.111 VNĐ
6 Lượt
4ngày18:8:50
item
Roland Edirol V-8 Eight Channel video mixer switcher with effects & AC cord
15.187.900 VNĐ
24,994,944 VNĐ
0 Lượt
4ngày20:38:39
item
Edirol Roland V-4 Four Channel Video Mixer Switcher V4
11.187.407 VNĐ
17,590,626 VNĐ
0 Lượt
6ngày19:9:39
item
Edirol Roland Eight Channel V-8 Video Mixer Switcher V8 - Warranty
Không hỗ trợ mua
Click để yêu cầu nhập hộ, giá Mỹ 1349.99$
item
Roland/Edirol V-440HD Multi-Format Video Mixer/Switcher 440 HD
43.394.000 VNĐ
67,955,004 VNĐ
0 Lượt
0ngày9:5:28


© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo