Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Danh mục phần mềm mã nguồn mở hữu ích


người gửi edunet
11-05-2014

Số lần tải: 3,585
Dung lượng: 10.8MB
Số lần xem: 4,698
Danh mục phần mềm mã nguồn mở hữu ích
Dung lượng: 10.8MB

Giáo viên, sinh viên, học sinh nên tải về đọc tham khảo

Phần mềm mã nguồn mở dành cho giáo dục.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo