Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tháp hiệu quả học tập Learning Pyramid


người gửi edunet
11-11-2014

Số lần tải: 2,501
Dung lượng: 227.5kB
Số lần xem: 8,847
Tháp hiệu quả học tập Learning Pyramid
Dung lượng: 227.5kB
Xếp trong:

 

 

 

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo