Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giới thiệu về địa chỉ Internet IPv6


người gửi edunet
12-22-2014

Số lần tải: 8,043
Dung lượng: 2.2MB
Số lần xem: 11,005
Giới thiệu về địa chỉ Internet IPv6
Dung lượng: 2.2MB
Xếp trong:

Đây là bộ tài liệu hướng dẫn về IPv6 do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn.

Các khoa CNTT, các Sở GD&ĐT có thể sử dụng để làm giáo trình chuyên đề.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo