Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Công cụ làm khảo sát trực tuyến: https://www.surveymonkey.com


người gửi edunet
12-30-2014

Số lần tải: 3,215
Dung lượng: 27.1kB
Số lần xem: 5,863
Công cụ làm khảo sát trực tuyến: https://www.surveymonkey.com
Dung lượng: 27.1kB

https://www.surveymonkey.com

là công cụ làm khảo sát trực tuyến rất tốt.

Các nhà giáo dục thường hay có tiết mục khảo sát.,

Vậy hãy làm trực tuyến với surveymonkey.

Đỡ phải tổng hợp bằng tay, đỡ phải vẽ ra nhiều thứ không đáng vẽ....

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo