Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phim về ông tổ máy tính số Alan Turing


người gửi edunet
04-03-2015

Số lần tải: 7,135
Số lần xem: 25,449
Phim về ông tổ máy tính số Alan Turing
Xếp trong:

Phim Người Giải Mã nói về giáo sư Alan Turing, người được coi là sư tổ của máy tính số Digital Computer.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo