Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

VTV2 ngày 6/4/2015: CNTT trong giáo dục - 7 ngày công nghệ

VTV2 ngày 6/4/2015: CNTT trong giáo dục - 7 ngày công nghệ
người gửi edunet
04-10-2015


Số lần tải: 7,549
Dung lượng: 270.7MB
Số lần xem: 22,985

Nhúng

VTV2 ngày 6/4/2015: CNTT trong giáo dục - 7 ngày công nghệ 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo