Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Mới: Danh mục thi 2015: mã các tỉnh, các trường


người gửi edunet
04-13-2015

Số lần tải: 10,063
Dung lượng: 902.5kB
Số lần xem: 25,763
Mới: Danh mục thi 2015: mã các tỉnh, các trường
Dung lượng: 902.5kB
Xếp trong:

Đề nghị các Sở, các trường THPT, các thí sinh .... tải ngay về để tra cứu Bảng mã các tỉnh, các trường THPT, các huyện ....

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo