Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Mới cập nhật ngày 10.4 Tài liêụ Những điều cần biết về thi tuyển sinh ĐH, CĐ


người gửi edunet
04-13-2015

Số lần tải: 7,527
Dung lượng: 7.4MB
Số lần xem: 27,148
Mới cập nhật ngày 10.4 Tài liêụ Những điều cần biết về thi tuyển sinh ĐH, CĐ
Dung lượng: 7.4MB
Xếp trong:

Mới cập nhật ngày 10.4 Tài liêụ Những điều cần biết về thi tuyển sinh ĐH, CĐ

Lời bình

nna19x6 viết re: Mới cập nhật ngày 10.4 Tài liêụ Những điều cần biết về thi tuyển sinh ĐH, CĐ
trên 05-04-2015 14:08

Tài liệu này dành cho năm 2015 phải ko ạ

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo