Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thông báo quan trọng cần lưu ý về bảng mã các trường THPT kỳ thi 2015


người gửi edunet
04-14-2015

Số lần tải: 6,138
Số lần xem: 23,717
Thông báo quan trọng cần lưu ý về bảng mã các trường THPT kỳ thi 2015
Cục Khảo thí thông báo:
Danh mục trường phổ thông mà Cục Khảo thí gửi sang có thể thay đổi hàng ngày, do quyền thay đổi ở các Sở GD&ĐT trên hệ thống phần mềm quản lý thi quốc gia (chứ không phải Bộ quy định cứng).
Lưu ý:
Đây là danh sách để thí sinh tham khảo. Mã trường phổ thông chính thức được cung cấp trên Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia, hoặc thí sinh liên hệ nơi nộp Hồ sơ dự thi, Sở GD&ĐT để được biết thông tin chính xác.

Vừa rồi có một số Sở phản ánh là danh mục trường PT đưa lên mạng có sự sai khác vì Sở cũng thay đổi danh mục. 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo