Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hình ảnh Hà Nội cổ xưa những năm cận 1900


người gửi edunet
07-08-2015

Số lần tải: 6,305
Dung lượng: 278.9MB
Số lần xem: 39,656
Hình ảnh Hà Nội cổ xưa những năm cận 1900
Dung lượng: 278.9MB
Xếp trong:

 

Hãy tải về hàng chục hình ảnh Hà Nội cổ xưa.

 

Thí dụ:

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo