Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

100 năm miền Bắc Việt nam qua ảnh


người gửi edunet
07-19-2015

Số lần tải: 6,044
Dung lượng: 83.9MB
Số lần xem: 23,181
100 năm miền Bắc Việt nam qua ảnh
Dung lượng: 83.9MB

Miền Bắc Việt Nam 100 năm qua qua ảnh.

Xem trên website gốc: http://mannup.vn/100-nam-mien-bac-viet-nam-qua-anh/

Hoặc tải về.

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo