Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bản đồ VN biểu diễn kết quả thi 3 chung


người gửi edunet
08-04-2015

Số lần tải: 5,275
Dung lượng: 8MB
Số lần xem: 28,217
Bản đồ VN biểu diễn kết quả thi 3 chung
Dung lượng: 8MB
Xếp trong: ,

Nhớ về quá khứ:

Bản đồ VN vẽ kết quả của từng tỉnh theo trung bình thống kê thi đại học theo phương thức 3 chung.

Năm đầu tiên 3 chung là năm 2002:

 

 

Một số năm tiếp theo:

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo