Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

VTV2 Công nghệ e-Learning

VTV2 Công nghệ e-Learning
người gửi edunet
08-07-2015


Số lần tải: 6,029
Dung lượng: 119.3MB
Số lần xem: 24,823

Nhúng

VTV2 phát chuyên đề e-Learning trong 7 ngày công nghệ

Ngày phát: 31 tháng 7 năm 2015

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo