Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

7 bức ảnh nói lên sự khác biệt cơ bản giữa người thành công và kẻ thất bại

7 bức ảnh nói lên sự khác biệt cơ bản giữa người thành công và kẻ thất bại
người gửi edunet
08-26-2015


Số lần tải: 8,415
Dung lượng: 40.3kB
Số lần xem: 25,517

7 bức ảnh nói lên sự khác biệt cơ bản giữa người thành công và kẻ thất bại

Xin tải về

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo