Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

edunet's Activity

Nam
5,766 Bài viết
41,979 Points
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo