Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
  • Moodle

    http://moodle.org/about/ About What is Moodle? Statistics Demonstration site News Recent news Security news Planet Moodle Moodle Buzz Calendar Support Documentation Forums Books and manuals Commercial services Community Forums Events Registered sites Connected sites Moodle Jobs Recent participants Donations...
    Gửi vào Danh mục phần mềm mã nguồn mở người gửi edunet từ 03-30-2010
    Xếp trong: opensource, mã nguồn mở, Moodle, eLearning
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo