Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • Phần mềm xếp thời khóa biểu tự động Thần An của thầy giáo Minh. Bản mới ngày 22/10/2014

  Cục CNTT trân trọng giới thiệu phần mềm xếp thời khoá biểu mới. Đề nghị các trường dùng và cho ý kiến đóng góp. Phiên bản mới ngày 22/10/2014 ------------- Kính g ử i Quý Thầy Cô. Xin g ử i đ ế n tr ườ ng m ộ t ph ầ n...
  Gửi vào Thời Khóa Biểu người gửi edunet từ 10-09-2014
  Xếp trong: TKB, Phần mềm quản lý, thời khoá biểu
 • Phần mềm xếp TKB cho khối Tiểu học

  Mời các trường download và sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp Thời khoá biểu trong trường Tiểu học Trước khi gài đặt phần mềm TKB, máy tính phải được gài đặt thư viện Microsoft .NET 1.1. Nếu chưa có, xin tải tại đây: http://mail.moet.gov.vn/ssm/dotnetfx1_1...
  Gửi vào Thời Khóa Biểu người gửi edunet4 từ 07-19-2012
  Xếp trong: TKB, Phần mềm quản lý
 • Phần mềm xếp thời khoá biểu 3.0 (khối THCS và THPT)

  Mời các trường download sử dụng miễn phí phần mềm hỗ trợ xếp thời khoá biểu phiên bản 3.0 dành cho khối THCS và THPT Trước khi gài đặt phần mềm TKB, máy tính phải được gài đặt thư viện Microsoft .NET 1.1. Nếu chưa có, xin tải...
  Gửi vào Thời Khóa Biểu người gửi edunet4 từ 07-19-2012
  Xếp trong: TKB, Phần mềm quản lý
 • Qui trình xếp TKB

  Slide giới thiệu qui trình sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp TKB để xếp và quản lý TKB trên máy tính (dành cho những ai chưa có nhiều ý tưởng về sử dụng phần mềm xếp TKB).
  Gửi vào Thời Khóa Biểu người gửi edunet4 từ 03-09-2009
  Xếp trong: TKB, Phần mềm quản lý
 • Xếp TKB 12/2008. Bấm vào đây để đọc hướng dẫn.

  Chú ý đọc hướng dẫn dưới đây: MoET-TKB 1.0, ngày 29/12/2008. Một phần mềm hỗ trợ xếp TKB trong trường phổ thông đơn giản, dễ sử dụng do Cục CNTT cung cấp miễn phí . Để cài đặt phần mềm, trước hết hãy tải và cài đặt thư viện Microsoft...
  Gửi vào Thời Khóa Biểu người gửi edunet4 từ 03-09-2009
  Xếp trong: TKB, Phần mềm quản lý
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo