Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
Xin lỗi, nhưng không có thêm nhãn cho việc lọc.
  • Phim lịch sử về Hoàng Sa và Trường Sa

    Xin giới thiệu đến các bạn bộ phim tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Ðông do HTV thực hiệntrong 3 năm qua, Đoàn làm phim đã đi 9 nước trên thế giới để thu thập tài liệu, phỏng vấn các học giả & nhà nghiên cứu...
    Gửi vào Video môn Lịch sử người gửi edunet từ 07-09-2015
    Xếp trong: Lịch sử, Trường Sa, Hoàng Sa
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo