Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • HdcCtDia_GDTX.pdf

  Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục thường xuyên
  Gửi vào Địa lý người gửi admin từ 06-04-2009
  Xếp trong: địa lý, hướng dẫn chấm môn địa
 • HdcCtDia_GDTHPT.pdf

  Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục Trung học phổ thông
  Gửi vào Địa lý người gửi admin từ 06-04-2009
  Xếp trong: địa lý, hướng dẫn chấm môn địa
 • DeCtDia_GDTX.pdf

  Đề thi chính thức môn Địa lý - Giáo dục Thường xuyên
  Gửi vào Địa lý người gửi admin từ 06-04-2009
  Xếp trong: địa lý, đề địa
 • DeCtDia_GDTHPT.pdf

  Đề thi chính thức môn Địa lý - Giáo dục Trung học phổ thông
  Gửi vào Địa lý người gửi admin từ 06-04-2009
  Xếp trong: địa lý, đề địa
 • Kho chứa các bài tập về bản đồ Map Worksheet Factory MapWFTrialSetup.exe

  Map Worksheet Factory Kho chứa các bài tập về bản đồ Improve student world knowledge with outline maps for any area of the world. Quickly and easily create printable outline maps on your PC to support lessons and advance student skills in geography, history, social studies, and current...
  Gửi vào Phần mềm dạy Địa lý người gửi edunet từ 05-15-2009
  Xếp trong: địa lý
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo