Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • MyEQText 3.0: hỗ trợ hình học giải tích không gian

  Xin chào bạn đến với MyEqText Tác giả: Thầy giáo Mỵ Duy Thọ 112 - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội Email myduytho@yahoo.com Mobile: (84)0988624815 Home: (84)048586223 -------------------------------------------------------- . Xem một số bài viết về MyEqText...
  Gửi vào Phần mềm dạy Toán người gửi edunet từ 06-21-2009
  Xếp trong: math, công thức
 • MathType 6.5 - the best thing for writing equations since chalk!

  Công cụ soạn công thức Toán rất tốt! MathType is a powerful interactive tool to generate mathematical notation for any print or web-based documents. MathType works with any wordprocessor, presentation program, page layout program, HTML-authoring tool and other types of software, to...
  Gửi vào website tham khảo người gửi edunet từ 06-20-2009
  Xếp trong: Math, công thức
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo