Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • HdcCtDia_GDTX.pdf

  Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục thường xuyên
  Gửi vào Địa lý người gửi admin từ 06-04-2009
  Xếp trong: địa lý, hướng dẫn chấm môn địa
 • HdcCtDia_GDTHPT.pdf

  Hướng dẫn chấm thi môn Địa lý - Giáo dục Trung học phổ thông
  Gửi vào Địa lý người gửi admin từ 06-04-2009
  Xếp trong: địa lý, hướng dẫn chấm môn địa
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo