Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • eLearning: Tham khảo MOOC.CA rất tốt

  Find Open Online Courses If you are looking for open online courses, please consult one of the sources below. If you are offering a MOOC (that is not from one of the sources listed) please send email to stephen@downes.ca and I will included it in the MOOC Course List. 2013 Connectivist-style MOOCs etMOOC...
  Gửi vào Công nghệ giáo dục số người gửi edunet từ 03-09-2013
  Xếp trong: nội dung số, eLearning, open courses, Khan, MIT, edX
 • ELearning: www.coursera.org/ cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí

  ELearning: www.coursera.org/ cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí Mục đích của website này là thu thập và cung cấp các khóa học trực tuyến, chất lượng từ các trường đại học nổi tiếng để không chỉ hàng trăm hay hàng...
  Gửi vào Công nghệ giáo dục số người gửi edunet từ 03-09-2013
  Xếp trong: nội dung số, eLearning
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo