Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
 • Nên đọc cái này trước: INTEL_UserManual.rar

  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Welcome to the e-Learning Class Software XE "Welcome to the e-Learning Class Software" The e-Learning Class software enables you to manage your classroom, communicate with your students, and assist individuals, all without leaving your computer...
  Gửi vào Mythware eLearning người gửi edunet từ 04-22-2009
  Xếp trong: quản lý máy tính lớp học, Intel
 • Mạng eLearning quản lý lớp học Mythware.rar

  Đây là hệ thống phần mềm mã nguồn mở, chạy được cả trên Linux, do Intel tài trợ. Đây cũng là hệ thống eLearning. Đánh giá và khuyến cáo của Cục CNTT: Rất tốt.
  Gửi vào Mythware eLearning người gửi edunet từ 04-22-2009
  Xếp trong: quản lý máy tính lớp học, Intel
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo