Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xem Website theo Nhãn

Hiện tất cả Nhãn và nội dung liên quan trong toàn website.
Xin lỗi, nhưng không có thêm nhãn cho việc lọc.
 • Phần mềm trắc nghiệm ED Quiz 2.1

  Phần mềm trắc nghiệm ED Quiz 2.1 hiện đang được dùng để tổ chức thi trắc nghiệm kết thúc một số môn học trên máy tính cho SV khoa Anh trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Phiên bản “ Teacher tool ” chủ yếu được dùng để hỗ trợ giáo viên...
  Gửi vào Thi trắc nghiệm người gửi edunet từ 03-24-2009
  Xếp trong: thi trắc nghiệm
 • Phần mềm TestPro6 của ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Phần mềm TestPro 6.0 tặng miễn phí cho các thầy cô nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế Hưng Yên Aptech và 10 năm Aptech có mặt tại Việt nam. Phiên bản 6.0 cũng hỗ trợ chuyển đổi ngân...
  Gửi vào Thi trắc nghiệm người gửi edunet từ 03-23-2009
  Xếp trong: thi trắc nghiệm
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo